کمتر از یک سال از عمر استانداریِ بهرام نیا می گذرد که در این مدت کوتاه دو بار صراحتا اعلام کرد برای بازگشایی مرز چیلات دهلران به عراق سفر خواهیم کرد،

پایگاه خبری باور ما؛ حسن جاوید_ شاید برخی در نگاه اول از این تیتر شوکه شوند و لب به اعتراض و مواخذه بگشایند که نباید از چنین تیتری برای یادداشت استفاده کنیم و بگویند مسئولان با چنین تیترهایی بی انگیزه می شوند! اما بی شک با خواندن این یادداشت پی خواهید برد که این تیتر زیاد هم بی ربط نیست.
کمتر از یک سال از عمر استانداریِ بهرام نیا می گذرد که در این مدت کوتاه دو بار صراحتا اعلام کرد برای بازگشایی مرز چیلات دهلران به عراق سفر خواهیم کرد، این علاوه بر آن است که همیشه در جلساتی که در رابطه با مرز یا گذرگاه و بازارچه در استان یا بیرون از استان تشکیل شده ایشان تاکید بر بازگشایی چیلات داشته است اما بهرام نیا نه به عراق رفت نه چیلات بازگشایی شد و این شد که امروز به استاندار ایلام می گوییم، آقای استاندار؛ حرف درمانی بس است گوش مردم شهرستان دهلران پر از این حرف ها ست لطفا شما با اسم بردن از مرز چیلات و بازارچه، نمک بر زخم این مردمِ زخم دیده نپاشید مدتی که بحثی از مرز و بازارچه و گذرگاه نیست این مردم آسوده خاطر هستند اما وقتی مسئولی از سَر سیریِ در مورد هر کدام از آنها سخنی می گوید آسایش و آرامش آنان را بر هم می زند.
چندی پیش در همین ارتباط یادداشتی با این تیتر” آقای استاندار؛ یادتان هست گفتید بعد از ماه مبارک رمضان به عراق می روم/بیش از ۴۰ روز از ماه رمضان می گذرد ” نگاشتیم، اما استاندار در رابطه با این که چرا بر اساس قول خود به عراق نرفت، شفاف سازی نکردند! و پرسش مردم را بی پاسخ گذاشت که در واقع می شود آن را بی اعتنایی به مردم دانست.
بدون شک امروز اکثر مردم حوزه جنوب استان ایلام چشم انتظار بازگشایی چیلات هستند اما هنوز بعد از سال های مدید انتظار آنان به سر نرسیده و این مردم وقتی خبری از دیپلماسی موفق مرزی استاندار می شنوند سرشان سوت می کشد و آهیِ سیاه از نهادشان بر می کشد. این بود که از تیتر دیپلماسی ناموفق مرزی استاندار استفاده کردیم و این نظر اکثر مردم حوزه جنوب استان ایلام است.