با استخدام غیربومیانِ بیِ مدرکِ بی تجربه موجب نابودیِ بومیانِ تحصیل کرده شهرستان شده اند

پایگاه خبری باور ما؛ ناامنی در هر جایی که اتفاق افتد روح و روان مردم آن منطقه را مغشوش و باعث دلهره خواهد شد.
مردم هنوز از شوک حادثه ای که چند وقت پیش در اداره اموال تملیکی بنیاد مستضعفان ایلام اتفاق افتاد که باعث فوت و مصدومیت تعدادی از مردم شد در نیامده بودند که شب گذشته، گشت حراست پتروشیمی دهلران مورد سوئ قصدِ فرد یا افرادی ناشناس قرار گرفت که باعث مصدوم شدن یک نفر شد. اگر چه یک نفر مجروح شد، اما این حادثه از دیشب تا کنون که باعث بهت و حیرت مردم شده با تدبیر درست مسئولان شهرستان به سرعت فیصله یافت ولی با توجه به حوادث گذشته که در پتروشیمی اتفاق افتاده است بیم آن می رود اگر به جد دنبال بر هَمزنانِ امنیت نباشیم بدون شک احتمال اینکه این گونه حوادث در دیگر شرکت های فعال منطقه رخ دهد، وجود دارد.
اما لازم به گفتن است؛ وقتی مدیران پروازی یک شرکت از راه دور به رتق و فتق امور شرکت می پردازند و از بسیاری از مسائل بی اطلاع هستند و با استخدام غیربومیانِ بیِ مدرکِ بی تجربه موجب نابودیِ بومیانِ تحصیل کرده شهرستان شده اند و علاوه بر این هیچ گونه توجه ای از باب مسئولیت های اجتماعی به حوزه پیرامونی خود ندارند، به وجود آمدن چنین حوادث ناگواری در این شرکت و دیگر شرکت های فعال منطقه، شاید در آینده دور از ذهن نباشد. امید داریم با درایت نیروهای انتظامی و امنیتی ابعاد پیدا و پنهان این حادثه برای مردم روشن و شرکت ها اهتمام ویژه ای به جذب بومیان و مسئولیت های اجتماعی خود را به خوبی به جا آورند تا دیگر بار شاهد چنین حوادث ناگواری نباشیم.