نظر به حجم بالای تردد در مرز مهران بازگشایی مرز چیلات امروز یک ضرروت است و از وزیر کشور و وزیر خارجه و هم چنین استاندار و معاونین او می خواهم در این راستا تلاش بیشتری داشته باشند.

پایگاه خبری باور ما؛ حسن جاوید_ نقطه ثقل جابجایی و تمرکز مردم کشور و کشورهای دیگر بر روی مهران است، مرز اصلی مهران است، خاستگاه دو ملت هم مهران است، اگر مسئولی آگاهانه یا ناآگاهانه می خواهد از مهران و ایلام غفلت کند؛ صادقانه نیست، مسئولان؛ مهران را آماده کنند، دولت انقلابیِ روی مهران کار کند و خاستگاه زائرین برای مهران و حرکت به سمت عراق یک خاستگاه منطقی است. این چند بند برگرفته از نشست خبری دیروز( جمعه ۲۵ شهریور ۱۴۰۱ ) سردار شاکرمی فرمانده سپاه امیرالمومنین” ع ” استان در مهران است.
ما هم، همنوا با فرماندهی سپاه امیرالمومنین”ع” با صدای بلند می گوییم نقطه ثقل این جابجایی و تمرکز مردم کشور و کشورهای دیگر بر روی مهران است، مرز اصلی مهران است، گرانیگاه مهران است، خاستگاه دو ملت مهران است، اگر مسئولی آگاهانه یا ناآگاهانه می خواهد از مهران و ایلام غفلت کند؛ صادقانه نیست، مسئولان مهران را آماده کنند و دولت انقلابی روی مهران کار کند.
اکنون در ابتدا به سردار شاکرمی بعد از چند هفته کار طاقت فرسا برای با شکوه برگزار کردن اربعین، خدا قوت می گوییم.
اما سردار؛ همه ما راضی به این هستیم نقطه ثقل جابجایی ها و تمرکز مردم دو کشور و همچنین مرز مهران مرز اصلی و خاستگاه دو ملت باشد و از دولت و مسئولان انقلابی می خواهیم روی مهران کار جهادی نمایند و این که اگر مسئولی آگاهانه یا ناآگاهانه می خواهد از مهران و ایلام غفلت کند، صادقانه نیست. ما نه تنها می گوییم؛ صادقانه نیست، بلکه می گوییم، گردنت خورد چرا آگاهانه یا ناآگاهانه می خواهید از مهران و ایلام غفلت کنید.
همه این سخنان حق و مورد پذیرش همه مردم است اما تنها نکته مبهمی که برای مردم مشخص نیست، این است، مقصود و منظور سردار از این جمله” اگر مسئولی آگاهانه یا ناآگاهانه می خواهد از مهران و ایلام غفلت کند، صادقانه نیست ” کدام مسئول است؟ مگر نه این که در طول این دو سه هفته بسیاری از مقاماتِ مسئول طراز اول مملکت چه از دولت یا مجلس به مهران و ایلام سفر کردند و خواهان رشد و توسعه همه جانبه مهران و شهر ایلام شده اند و هیچ مسئولی نبود تاکید بر آن موارد که شما اشاره فرموده اید، نداشته باشد. اما این جا لازم است بگوییم تنها کسی که نسبت به بقیه مقاماتِ کشوری و لشکری سخن گفت بهزاد علیزاده نماینده حوزه جنوب در مجلس بود که دست روی درد دیرینه بخشِ بزرگی از مردم استان( حوزه جنوب ) گذاشت و گفت؛ نظر به حجم بالای تردد در مرز مهران بازگشایی مرز چیلات امروز یک ضرروت است و از وزیر کشور و وزیر خارجه و هم چنین استاندار و معاونین او می خواهم در این راستا تلاش بیشتری داشته باشند. از جایی که این سخنان متفاوت بود بسیاری آن را تحمل نکرده و متاسفانه حملات همه جانبه ای بر علیه او شروع شد! علیزاده مگر چه گفته بود؟ آیا سخن از یک مطالبهِ عمومیِ به حق، جرم و گناه است که چنین گوینده را مورد هجمه قرار می دهیم!؟
سردار؛ چگونه باور کنیم و بپذیریم شهرستانی با ۲۲۰ کیلومتر مرزِ امن دارای گذرگاه نباشد و وقتی نماینده از مطالبه ی دیرینه مردم سخن می گوید مورد هجمه قرار گیرد!؟
آیا نداشتن گذرگاه و حمله و تخریب همه جانبه مورد تایید شما می باشد؟ من اطمینان دارم جواب به این پرسش خیر است. چون شما را انسانی منصف و عادل می بینیم. اکنون سردار از شما می خواهیم؛ در راه بازگشایی مرز چیلات با استاندار، معاونین و نماینده مردم همراه شوید تا در آینده نزدیک چیلات که نقش یارِ کمکیِ مهران را دارد، بازگشایی شود و ما مردم این قول را به شما می دهیم؛ مهران را هم چنان مرز اصلی و گرانیگاه بدانیم و چون خوزستان و کرمانشاه در حاشیه قرار گیریم و به تردد ده تا بیست درصدی زوار راضی باشیم.