گزارش امروز رسانه ملی در مورد پدیده غالب این سال ها را وقتی می بینید از نادیده انگاری آن سَر آدم سوت می کشد

✍پایگاه خبری باور ما؛ حسن جاوید_ نام دیگر صدا و سیما رسانه ملی است. ملی بودن آن بر این اساس است که برای همه مردم و برای همه کشور می باشد، اما وقتی نام یک استان به عمد یا حتی سهوا رسانه ای نمی شود بَر ملی بودن این رسانه باید شک کرد!
گزارش امروز رسانه ملی در مورد پدیده غالب این سال ها را وقتی می بینید از نادیده انگاری آن سَر آدم سوت می کشد!

چرا استانی که از شب گذشته گرفتار ریزگردهاست و با تلاقی با گرمای طاقت فرسا زندگی مردم آن مختل شده اما نامی از آن در گزارش خبری صدا و سیما نیست و گزارش گر با وقاحت تمام می گوید؛ گرد و غبار خوزستان و کرمانشاه را فرا گرفت که گویی الان وضعیت هوای استان ایلام چون کشورهای سوئد، سوسیس و استرالیا ست و مردم از باد خنک بهاری در ناز و نعمت به سر می برند باید افسوس خورد که چرا نام استان خوزستان و کرمانشاه می آید اما نامی از استان ایلام نیست!؟
آیا بر مسئولان استان ایلام وظیفه نیست به این نادیده انگاری ورود کنند تا بلکه صدا و سیمای به خواب رفته را بیدار نمایند.
امید داریم که چنین شود!!