شادروان محمدی؛ بر اساس اسناد سجلی متولد ۱۲۶۹ ساکن روستای سَرکمرِ بخشِ پهلهِ زرین آبادِ شهرستانِ دهلران، عمری را به کشاورزی و دامپروری گذراند۔

حاتم محمدی به عنوان مسن ترین فرد استان ایلام که م به رحمت ایزدی پیوست۔

محمدی؛ بر اساس اسناد سجلی متولد ۱۲۶۹ ساکن روستای سَرکمرِ بخشِ پهلهِ زرین آبادِ شهرستانِ دهلران، عمری را به کشاورزی و دامپروری گذراند۔
حاتم محمدی ساعاتی پیش به علت کهولت سن، چشم از این جهان فرو بست.