از برتش تا چم هندی و سمانه زمین هایِ کشاورزی شهرستان دهلران به گونه ای واگذار شده که اگر بخواهید به آن ورود کنید سَرتان سوت خواهد کشید و آه از نهادتان بر خواهد آمد! چه کسانی و بر اساس کدام دستور این نحوهِ واگذاری را ابداع و اختراع کردند!

وقتیِ پدر، همسر و فرزندان در شهرستان دهلران صاحب زمین کشاورزی هستند باید گفت این جا اِعمال نفود شده است! کجایِ ایران چنین فاجعه ایِ رخ داده که دهلران دومیِ آن باشد۔
از برتش تا چم هندی و سمانه زمین هایِ کشاورزی شهرستان دهلران به گونه ای واگذار شده که اگر بخواهید به آن ورود کنید سَرتان سوت خواهد کشید و آه از نهادتان بر خواهد آمد!
چه کسانی و بر اساس کدام دستور این نحوهِ واگذاری را ابداع و اختراع کردند!
روزیِ از این روزهایِ نه چندان دور در نشستی با یکیِ از این مسئولان، او گفت، می خواهم اولین مسئولی باشم که به نحوهِ واگذاریِ زمین هایِ کشاورزی شهرستان ورود کنم، این را به عنوان برگِ برندهِ دورانِ مسئولیت خود دانست و حتی گفت وقتی دیدم فرزندِ خردسالِ برخی از خانواده ها در شهرستان دهلران صاحب زمین است یک لحظه شَرم کردم و افسوس خوردم که چرا و به چه دلیل آن شخص به خود اجازه داده این ظلم را در حق مردم شهرستان دهلران روا دارد و این حرام خوری را بپذیرد و در خود فرو رفتم مگر می شود و امکان دارد آن مسئولی که پایِ برگهِ واگذاریِ آن زمین ها را امضا کرده نگاهی به تاریخ تولد نکرده باشد یا ندانسته که پدرش در این شهرستان صاحب زمین است!؟
آن روز گذشت و امروز بیش از چهار یا پنج ماه از آن روز می گذرد اما هنوز خبری از پیگیری آن مسئول در دست نیست!
آقایان مسئول؛
دادستان محترم؛
دستگاه قضاء؛
نماینده مجلس شورای اسلامی؛
نماینده ولی فقیه در استان؛
اینجا شهرستان دهلران است۔ در تقسیم اراضیِ کشاورزیِ این شهرستان ویژه خواری و سوء استفاده از قدرت و اِعمال نفوذ شده است۔
زمین هایِ کشاورزی شهرستان دهلران حق دهلرانی هاست نه غیربومیانیِ که سال تا سال یک روز پایشان به زمین تفیدیده و خُشک دهلران نخورده و فقط کرایهِ میلیونیِ زمین هایِ کشاورزیِ اجاره داده شده به حساب هایشان واریز می گردد!
مُزدِ مَرزداریِ دهلرانیِ ها بیکاریِ جوانان تحصیل کرده‌ شان نیست۔ این حق را بستانید۔ زمین هایمان را بگردانید۔
یک بار برایِ همیشهِ به نحوهِ واگذاریِ ها و به سن و سالِ و شهر و استانِ افرادیِ که به آنان در شهرستان دهلران زمین واگذار شدهِ ورود کنید و نگاهیِ بیندازید تا واقعیاتِ پنهان برایتان برملا گردد۔
امید است روزی فرا رسد و آنانی که این ظلم را در حق مردم شهرستان دهلران انجام دادند به پای میز عدالت کشانده شوند۔