همه می گویند آن همه روغن تولید داخل با نام های طبیعت، غنچه، اویلا، آفتابگردان وووووو کجا رفت!؟ چرا امروز نامی از آنها نیست؟ آیا کارخانه های تولید روغن تعطیل شده است؟ یا اینکه تولید می شود اما به وسیله محتکران احتکار می شود؟!

روزی نیست مردم با پیام‌، زنگ یا حضوری از نبود روغن شکایت نداشته باشند!؟
همه می گویند آن همه روغن تولید داخل با نام های طبیعت، غنچه، فامیلا،  لادن، نینا، اویلا، آفتابگردان وووووو کجا رفت!؟ چرا امروز نامی از آنها نیست؟ آیا کارخانه های تولید روغن تعطیل شده است؟ یا اینکه تولید می شود اما به وسیله محتکران احتکار می شود؟!
این روزها درد کمبود و نایاب شدن روغن چون تازیانه ای بر گرده مردم نواخته می شود و تاسف بار تر اینکه وقتی روغن در بازار هست بالاجبار آن را باید با اقلام خوراکی دیگری خرید که این دردی گران تر است که راهی برای درمان وجود ندارد! مردم در تعجب فرو رفته این چه وضعیتی است بر بازار حاکم شده است!
پرسش آنان این است چرا قبل از این روغن به وفور در بازار وجود داشت و امروز به یک باره چنین شده است!؟ اگر چه مدتی است به تناوب برخی از اجناس نایاب می شود و نبود روغن مسبوق به سابقه است۔
این بدون شک به لحاظ اجتماعی دارای تبعات گسترده ای است و تاثیر بسیار منفی ی بر اعتماد مردم به مسئولان خواهد داشت و دیوار بی اعتماد بین آنان را روز به روز رفیع تر خواهد کرد! این وضعیت بغرنج تا چه زمانی ادامه خواهد داشت؟
آیا مسئولان برای آن راه چاره ای در نظر دارند یا درکی نسبت به این وضعیت ندارند!؟