ساده انگاریِ کرونا و رعایت نکردن پروتکل ها در شروع موج چهارم کرونا ویروس تاثیر بسزایی داشت۔ البته این به معنای آن نیست که مسئولان به خوبی وظایف خود را انجام دادند۔ مردم و مسئولان هر دو به سهم خود مقصر هستند۔

بالاخره پیک چهارم کرونا که از مدت ها پیش هشدار همه گیری آن را در بهمن و اسفند می دانند، شروع شد۔
ساده انگاریِ کرونا و رعایت نکردن پروتکل ها در شروع موج چهارم کرونا ویروس تاثیر بسزایی داشت۔ البته این به معنای آن نیست که مسئولان به خوبی وظایف خود را انجام دادند۔
مردم و مسئولان هر دو به سهم خود مقصر هستند۔
مردم با این تصور که کرونا تمام شده است رعایت بسیاری از پروتکل های بهداشتی را نادیده گرفته و مسئولان هم بی خیال کرونا شده بودند تا اینکه مناطق قرمز و زرد به شدت رو به فزونی نهاد بطوری که امروز هشدار مسئولان با هشدارهایِ ابتدای ظهور کرونا و پیک های اول، دوم و سوم متفاوت است و این نشانهِ احساس خطر جدی است البته آنان حق دارند چون شروع پیک چهارم با کرونای انگلیسی که سرایت، همه گیری و مرگ و میرش نسبت به موج های گذشته کرونا بیشتر است، همراه شده است۔ پس می طلبد مسئولان نظارت بر بازار، مراسمات عروسی، تشییع جنازه ها و جلسات را بیشتر از گذشته کنند و مردم علاوه بر استفاده الکل، دستکش و شستن مرتب دست ها از دورهمی های خانوادگی و شرکت در مراسمات عروسی و تشییع جنازه ها پرهیز کنند تا پیک خطرناکِ چهارم کرونا ویروس را با سلامتی خود و خانوادهایمان سپری کنیم۔