وقتی سلیمانی دشتکی استاندار سابق چندی پیش در نشست ستاد مبارزه با کرونای استان از عملکرد ضعیف فرمانداران دو شهرستان دهلران و سیروان نسبت به سایر شهرستان های استان در کنترل و نظارت بر رعایت پروتکل های بهداشتی، فاصله گذاری اجتماعی و آمار بالای مبتلایان انتقاد کرد و اعلام کرد که فرمانداران این دو شهرستان باید در وضعیت هشدار و آماده باش به سر برده و دقت و حساسیت بیشتری به خرج دهند

وقتی سلیمانی دشتکی استاندار سابق چندی پیش در نشست ستاد مبارزه با کرونای استان از عملکرد ضعیف فرمانداران دو شهرستان دهلران و سیروان نسبت به سایر شهرستان های استان در کنترل و نظارت بر رعایت پروتکل های بهداشتی، فاصله گذاری اجتماعی و آمار بالای مبتلایان انتقاد کرد و اعلام کرد که فرمانداران این دو شهرستان باید در وضعیت هشدار و آماده باش به سر برده و دقت و حساسیت بیشتری به خرج دهند برخی نسبت به این انتقاد موضع گرفتند و گفتند یا نوشتند که عملکردها نمونه است و هیچ ایرادی بر عملکرد مسئولان شهرستان نیست و باید نمره بیست را به آنها داد! باید از آن روز، انتظار امروز را می کشیدیم که کرونای جهش یافته یا کرونای انگلیسی از دهلران وارد استان ایلام شود!
وقتی مسئولان؛ جاده ها را برای عشایر کوچرو باز گذاشته تا هر کسی از استان های کرمانشاه، لرستان و همدان با ده راس دام به این شهر سیاه سوخته وارد شود!
وقتی مسئولان؛ بر ورود و خروج کارگران غیربومی شرکت های شهرستان، هیچ نظارت و کنترلی نداشته و ندارند!
وقتی مسئولان؛ بر پمپ بنزین ها هیچ نظارت و کنترلی ندارند و کارگران پمپ بنزین ها در جواب مردم می گویند هر جا دوست دارید مراجعه و شکایت کنید!
وقتی مسئولان؛ هیچ نظارت و کنترلی بر تالارهای عروسی ندارند و بزن بکوب های آنها گوش فلک را کرده است!
وقتی مسئولان؛ بر آرامستان هیچ نظارت و کنترلی ندارند و با جمعیت های انبوه مردگان را تشییع می کنند!
وقتی مسئولان؛ کمترین نظارت و کنترل را بر بازارها دارند!
وقتی مسئولان؛ هیچ نظارت و کنترلی بر نان خشکی ها و ضایعات فروشان ندارند و روزانه بر تعدادشان افزوده می شود!
باید هم نتیجه این عدم نظارت ها، امروز ویروس جهش یافته انگلیسی باشد!
باید گفت؛ آهای مسئولان، چشم و دلتان روشن که چنین دهلران را امروز چنین رو سفید کردید!
مردم؛ مراقب و مواظب باشید۔ خطر ویروس کرونا، امروز بیشتر از دیروز در کمین است.