امروز یک‌شنبه ۱ فروردین ۱۴۰۰ شهرستان دهلران با ۸ بستری از میان ۲۴ بستری استان مقام اول بستری های کرونای را کسب کرد۔ اگر چه مردم مدت هاست از حالتِ خوفِ از کرونا بیرون آمده اما این روزها این ویروس در حال جولان در دهلران است و شهرستان همچنان در وضعیت نارنجی جا خوش کرده […]

امروز یک‌شنبه ۱ فروردین ۱۴۰۰ شهرستان دهلران با ۸ بستری از میان ۲۴ بستری استان مقام اول بستری های کرونای را کسب کرد۔
اگر چه مردم مدت هاست از حالتِ خوفِ از کرونا بیرون آمده اما این روزها این ویروس در حال جولان در دهلران است و شهرستان همچنان در وضعیت نارنجی جا خوش کرده است۔
آیا ستاد کرونای شهرستان تا امروز به دنبال پاسخ برای این پرسش که دلیل یا دلایل اینکه چرا این شهر در وضعیت نارنجی است و امروز یک سوم بستری های استان متعلق به مردم دهلران است، بوده است؟
دلیل هر چه هست قسمتی از آن به رعایت نکردن پروتکل ها و ساده انگاری و بی خیالی مردم و قسمتی دیگر به سهل انگاری یا بهتر بگویم به خوش خیالی مسئولان بر می گردد۔
برخی از مصوبات فقط روی کاغذ آورده می شود و هیچگاه برای عملیاتی کردن آنها تلاشی صورت نمی‌گیرد این عملا یعنی رفع مسئولیت تا احساس عدم مسئولیت نبست به سلامتی و جان مردم!
این روندِ یک بام و دو هوا تا چه زمانی ادامه خواهد داشت؟
برخی از شرکت ها با انبوهی از کارگران غیربومی کماکان در حال فعالیت است!
دوره گردها همچنان بین دهلران و زادگاه‌شان در حال تردد است!
تردد خودروها در بسیاری از اوقات شبانه روزی آزادانه در حال انجام است!
دستفروشان و میوه فروشان همچنان در حال فعالیت هستند!
مردم برای زیارت اهل قبور راه میان بُر می گشایند!
عروسی ها و فاتحه خوانی ها هر روز شلوغ تر از دیروز برگزار می شود!
بسیاری از مردم ماسک ها را بر داشته و این ویروس مخوف را مسخره می دانند!
تا این ساده انگاری ها و سهل انگاری ها هست کرونا با ما خواهد بود و همچنان بر مبتلایان و بستری افزوده خواهد شد که بیم می رود در روزهای آینده از وضعیت نارنجی به وضعیت قرمز صعود افتخار آمیزی داشته باشیم!
تا دیر نشده شهرستان دهلران را دریابید۔