لحظه به لحظه بر مبتلایان به کرونا که نیاز به بستری دارند، افزوده می شود. این وضعیت به گونه ای در حال پیش روی است که اوضاع شهر به خاطر ویروس کرونا از دست مسئولان خارج خواهد شد

ظرفیت بیمارستان شهداء دهلران تکمیل شد! بنا به اخبار موثق از بیمارستان شهداء دهلران لحظه به لحظه بر مبتلایان به کرونا که نیاز به بستری دارند، افزوده می شود. این وضعیت به گونه ای در حال پیش روی است که اوضاع شهر به خاطر ویروس کرونا از دست مسئولان خارج خواهد شد۔ باید پذیرفت امکانات بهداشتیِ درمانیِ شهرستان بسیار محدود است و توان و انرژی کادر درمان پاسخگوی مراجعان نیست۔ لطفا ساده انگاری و بی خیالی ها را رها کنید، سلامتی و جان مردم در خطر است۔ اینجا روی سخن با مردم است، ایِ مردم؛ اگر سلامتی و جان خود و خانواده یتان برایتان اهمیت دارد، لطفا پروتکل ها را رعایت، دید و بازدید ها را به زمانِ دیگری موکول و سفرها را کنسل کنید و دورهمی های خانوادگی را تعطیل کنید۔ مردم دهلران هشدارها را جدی بگیرید، ظرفیت بیمارستان شهداء دهلران تکمیل شد۔