این تصویر که می بینید نمایِ بیرونیِ یکی از تالارهای سطح شهر دهلران است!!! این در حالی است که طبق مصوبات ستاد مدیریت مبارزه با ویروس کرونا تالارهای پذیرایی که در رده مشاغل گروه سه و باید تعطیل باشند اما برخی از آنها با بی اعتنایی به مصوبات آن ستاد کماکان به فعالیت خود ادامه می دهند! و در اشاعه ویروس کرونا در حال فعالیت است!

این تصویر که می بینید نمایِ بیرونیِ یکی از تالارهای سطح شهر دهلران است!!!
این در حالی است که طبق مصوبات ستاد مدیریت مبارزه با ویروس کرونا تالارهای پذیرایی که در رده مشاغل گروه سه و باید تعطیل باشند اما برخی از آنها با بی اعتنایی به مصوبات آن ستاد کماکان به فعالیت خود ادامه می دهند! و در اشاعه ویروس کرونا در حال فعالیت است!
برگزاریِ عروسی و مراسم رقص و پایکوبی در فضاییِ محدود با وضعیت فوق قرمز این روزهای دهلران که بیمارستان جای سوزن انداختن و تختی برای بستری مبتلایان به کرونا ندارد!!
وایِ بر ما که حتی درک و فهمی از اوضاع پیرامونی خود نداریم و کاری می کنیم که آخر و عاقبتش نه تنها به خطر انداختن سلامتی و جان خودمان ختم خواهد شد بلکه سلامتی و جان مردم را هم به خطر می اندازیم!!
وقتی می گوییم مردم نسبت به ویروس کرونا، سهل انگار و گرفتار ساده انگاری و بی خیالی شده اند منظور همین کارهاست و البته این منافی رفع مسئولیت از مسئولان نیست!!
متاسفانه بسیاری گرفتار ساده انگاریِ برخی از مردم و عدم احساس مسئولیت برخی از مسئولان شده اند!!
باور کنید ذره ای درک و فهم نسبت به این اوضاع که این روزها به آن گرفتار شده ایم بد نیست و گر نه چی کسی با عروسی و رقص و پایکوبی مخالف است۔
لطفا؛ بیشتر از پیش مراقبِ سلامتیِ و جان خود و دیگران باشیم۔