اعتقاد بسیاری بر این است راهکار ضروری این روزها قرنطینه مشابه سال گذشته در هنگامه ابتدای ورود کرونا به ایران است که قرنطینه کامل شهرها در دستور کار قرار گرفت و امروز با توجه به شیوع گسترده به نظر می رسد کارآمد ترین راهکار همان قرنطینه ده روز تا دو هفته ای می باشد۔

آمار مبتلایان و بستریِ کرونایی ها در شهرستان های استان ایلام هر روز بدتر از دیروز است۔ این آمار در برخی از شهرستان ها به صورت خیره کننده ای رو به افزایش است۔
اگر چه بسیاری از مردم با توجه به آمار مبتلایان و بستری ها هنوز که هنوز است به کرونا باور ندارند و رعایت پروتکل ها را برای دیگران می دانند و ابتلا و مرگ را برای دیگران می خواهند و برخی از زدن ماسک اجتناب می کنند که این خود باعث تعجب است!
اما از هر چه که بگذریم خطر ویروس کرونا بیخ گوش همه قرار گرفته است و نباید ساده انگاری کرد۔ لازمه رفع خطر این ویروس رعایت حداکثری نکات بهداشتی است که باید خود را ملزم به آن کنیم۔ اما دولت باید تدبیری دیگر بیندیشد، اعتقاد بسیاری بر این است راهکار ضروری این روزها قرنطینه مشابه سال گذشته در هنگامه ابتدای ورود کرونا به ایران است که قرنطینه کامل شهرها در دستور کار قرار گرفت و امروز با توجه به شیوع گسترده به نظر می رسد کارآمد ترین راهکار همان قرنطینه ده روز تا دو هفته ای می باشد۔