آقای نمکی؛ وزیر محترم بهداشت و درمان، آیا می دانید شهرستان دهلران با وضعیت ناگوار کرونا بیش از سه سال است دستگاه سی تی اسکن که از ابتدایی ترین دستگاه های تشخیص کرونا است محروم است؟

اگر نمی دانید، الان بدانید، شهرستان دهلران در جنوب غربی ایران، هم مرز با کشور عراق، قطب تولید نفت و گاز غرب کشور، قطب اول کشاورزی استان با ۲۲۰ کیلومتر مرز، طولانی ترین مرز ایران با کشور عراق بعد از بیش از سی سال از جنگ، آوارگی و بازسازی هنوز فاقد بسیاری از امکانات اولیه بهداشتی و درمانی است۔ هنوز مردم این شهر با وسیع ترین وسعت جغرافیایی استان ایلام با جاده های بسیار باریک و نا ایمن مجبورند از جان خود بگذرند تا برای درمانِ مریضی های خود به دیگر شهرها مراجعه کنند۔ هنوز این مردم مجبورند برای کوچکترین عمل ها به دیگر شهرها بروند، این مردم حق بسیار بزرگی بر گردن این مملکت دارند ولی چه سود، هنوز که هنوز است کسی به این درک و فهم نرسیده تا حق آنان را ادا کند و گویی این مردم و این شهر با تمام این ذخائر از آنِ کشوریِ غیرِ اسلامیِ است و اگر ما را هم چون شهری از شهرهای فلسطین، لبنان، عراق، یمن یا سوریه می دیدند وضعمان به مراتب از اوضاعی که امروز در آن غوطه وریم می بود۔
آقای نمکی؛ شهرستان دهلران از شهرستان هایی بود که در روزهایِ ابتدای ورود کرونایی انگلسیی مردم این شهر به آن گرفتار شدند آیا می دانید چرا!؟ اگر نمی دانید امروز بدانید، مردم این شهر به خاطر وابستگی های پزشکی به شهرهای استان خوزستان از آن طریق به آن ویروس مخوف مبتلا شده است۔
آقای نمکی؛ وزیر محترم بهداشت و درمان، آیا می دانید شهرستان دهلران با وضعیت ناگوار کرونا بیش از سه سال است دستگاه سی تی اسکن که از ابتدایی ترین دستگاه های تشخیص کرونا است محروم است؟ و مبتلایان به این ویروس برای عکسیِ پنج دقیقه ای باید ساعت ها در جاده ها در حرکت باشند تا شاید به سلامت به یکی از شهرهای مجاور برسند!؟ آیا می دانید امروز مردم شهرستان دهلران اگر از شما می خواهند که صدایشان را بشنوید بدین خاطر است تا امروز کسی صدای آنها را نشنیده است! پس صدایشان را بشنونید و اقدام عاجل کنید۔ اگر نمی دانید، الان بدانید، شهرستان دهلران در جنوب غربی ایران، هم مرز با کشور عراق، قطب تولید نفت و گاز غرب کشور، قطب اول کشاورزی استان با ۲۲۰ کیلومتر مرز، طولانی ترین مرز ایران با کشور عراق بعد از بیش از سی سال از جنگ، آوارگی و بازسازی هنوز فاقد بسیاری از امکانات اولیه بهداشتی و درمانی است۔ هنوز مردم این شهر با وسیع ترین وسعت جغرافیایی استان ایلام با جاده های بسیار باریک و نا ایمن مجبورند از جان خود بگذرند تا برای درمانِ مریضی های خود به دیگر شهرها مراجعه کنند۔ هنوز این مردم مجبورند برای کوچکترین عمل ها به دیگر شهرها بروند، این مردم حق بسیار بزرگی بر گردن این مملکت دارند ولی چه سود، هنوز که هنوز است کسی به این درک و فهم نرسیده تا حق آنان را ادا کند و گویی این مردم و این شهر با تمام این ذخائر از آنِ کشوریِ غیرِ اسلامیِ است و اگر ما را هم چون شهری از شهرهای فلسطین، لبنان، عراق، یمن یا سوریه می دیدند وضعمان به مراتب از اوضاعی که امروز در آن غوطه وریم می بود۔
آقای نمکی؛ شهرستان دهلران از شهرستان هایی بود که در روزهایِ ابتدای ورود کرونایی انگلسیی مردم این شهر به آن گرفتار شدند آیا می دانید چرا!؟ اگر نمی دانید امروز بدانید، مردم این شهر به خاطر وابستگی های پزشکی به شهرهای استان خوزستان از آن طریق به آن ویروس مخوف مبتلا شده است۔
آقای نمکی؛ وزیر محترم بهداشت و درمان، آیا می دانید شهرستان دهلران با وضعیت ناگوار کرونا بیش از سه سال است دستگاه سی تی اسکن که از ابتدایی ترین دستگاه های تشخیص کرونا است محروم است؟ و مبتلایان به این ویروس برای عکسیِ پنج دقیقه ای باید ساعت ها در جاده ها در حرکت باشند تا شاید به سلامت به یکی از شهرهای مجاور برسند!؟ آیا می دانید امروز مردم شهرستان دهلران اگر از شما می خواهند که صدایشان را بشنوید بدین خاطر است تا امروز کسی صدای آنها را نشنیده است! یا اگر شنیده اقدامی درخور انجام نداده است. پس شما صدایشان را بشنونید و اقدام عاجل کنید۔