به گزارش سایت باور ما به نقل از اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش استان ایلام، زمان مصاحبه پذیرفته شدگان نهمین دوره آزمون استخدامی آموزش و پرورش اعلام شد که بر این اساس پذیرفته شدگان ماده‌ی ۲۸ آزمون استخدامی در استان ایلام می بایست با در دست داشتن مدارک لازم و مطابق […]

به گزارش سایت باور ما به نقل از اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش استان ایلام، زمان مصاحبه پذیرفته شدگان نهمین دوره آزمون استخدامی آموزش و پرورش اعلام شد که بر این اساس پذیرفته شدگان ماده‌ی ۲۸ آزمون استخدامی در استان ایلام می بایست با در دست داشتن مدارک لازم و مطابق جدول زمانبندی زیر نسبت به مراجعه به آدرس های مذکور اقدام نمایند.

برنامه زمانبندی جهت حضور و پذیرش مصاحبه اختصاصی و عمومی استخدام پیمانی آموزش و پرورش استان ایلام –  خواهران

۱) تاریخ پذیرش: شنبه ۱۱ تیر ماه ۱۴۰۱

کلیه‌ی داوطلبان رشته ی آموزگاری ابتدایی (بر اساس نام خانوادگی از الف تا پایان حرف غ)

کلیه‌ی داوطلبان رشته های دبیری ریاضی، دبیر عربی و دبیر علوم اجتماعی

ساعت پذیرش: ۷:۳۰ صبح تا ۱۳:۴۵ ظهر

 

۲) تاریخ پذیرش: یکشنبه ۱۲ تیرماه ۱۴۰۱

کلیه داوطلبان رشته های دبیر ادبیات فارسی و دبیر تربیت بدنی

کلیه داوطلبان رشته آموزگاری ابتدایی (بر اساس نام خانوادگی از ف تا پایان حرف ی)

ساعت پذیرش: ۷:۳۰ صبح تا ۱۳:۴۵ ظهر

 

۳) تاریخ پذیرش: دوشنبه ۱۳ تیرماه ۱۴۰۱

کلیه داوطلبان رشته دبیری معارف اسلامی

کلیه داوطلبان رشته های دبیری علوم زیستی و بهداشتی و مشاور واحد آموزشی

ساعت پذیرش: ۷:۳۰ صبح تا ۱۳:۴۵ ظهر

 

۴) تاریخ پذیرش: سه‌شنبه ۱۴ تیرماه ۱۴۰۱

کلیه داوطلبان رشته‌های دبیری هنر و مربی امور تربیتی مدارس

کلیه داوطلبان رشته های مراقب سلامت، هنرآموز/استادکار طراحی و دوخت، هنر آموز طراحی و دوخت

ساعت پذیرش: ۷:۳۰ صبح تا ۱۳:۴۵ ظهر

 

مدارک لازم:

اصل شناسنامه و کارت ملی

معرفی نامه از امور اداری اداره کل آموزش و پرورش (نمونه برگ شماره ۵)

گواهی انجام معاینات پزشکی

آدرس محل مصاحبه خواهران:

مستدعی است، داوطلبان ارجمند بر اساس جدول زمان بندی فوق به پردیس امام جعفر صادق (ع) خواهران – واقع در ایلام – انتهای بلوار شهید صدوقی مراجعه نمایند.

 

برنامه زمانبندی جهت حضور و پذیرش مصاحبه اختصاصی و عمومی استخدام پیمانی آموزش و پرورش استان ایلام –  برادران

) تاریخ: شنبه ۱۱ تیرماه ۱۴۰۱

رشته‌ی تحصیلی و ساعت مراجعه: ساعت ۸ صبح

آموزگاری ابتدایی (از حروف الف تا ش)

دبیری ادبیات فارسی

رشته‌ی تحصیلی و ساعت مراجعه: ساعت ۱۴ عصر

دبیری علوم اجتماعی

دبیری ریاضی

دبیری تاریخ

دبیری عربی

 

۲) یکشنبه: ۱۲ تیرماه ۱۴۰۱

رشته‌ی تحصیلی و ساعت مراجعه: ساعت ۸ صبح

آموزگاری ابتدایی (از حروف ع تا ی)

دبیری علوم زیستی

دبیری معارف اسلامی (حروف الف تا غ)

مشاور واحد آموزشی

رشته‌ی تحصیلی و ساعت مراجعه: ساعت ۱۴ عصر

آموزگار استثنایی

تربیت بدنی

مربی امور تربیتی

دبیری معارف اسلامی (حروف ف تا ی)

دبیری جغرافیا

 

۳) دوشنبه ۱۳ تیرماه ۱۴۰۱

رشته‌ی تحصیلی و ساعت مراجعه: ساعت ۸ صبح

استادکار الکتروتکنیک

استادکار ساختمان

دبیری هنر

رشته‌ی تحصیلی و ساعت مراجعه: ساعت ۱۴ عصر

استادکار مکانیک خودرو

هنر آموز مکانیک خودرو

 

مدارک لازم:

اصل شناسنامه و کارت ملی

معرفی نامه از امور اداری اداره کل آموزش و پرورش استان ایلام

گواهی تایید پزشک معتمد آموزش و پرورش از کلینیک فرهنگیان ایلام

آدرس محل مصاحبه برادران:

بلوار پژوهش – بانگنجاب – بالاتر از دانشگاه ایلام – دانشگاه فرهنگیان ایلام (پردیس شهید مدرس) – تلفن: ۰۸۴۳۲۲۲۷۱۶۹