مطالبه گری و مبارزه با فساد، نقد و تحلیل عملکرد مدیران موجب افزایش امید به مسولین و مدیران در جامعه می گردد

به گزارش باور ما؛ حامد نوری نژاد دبیر گفتمان انقلاب اسلامی استان ایلام گفت: فساد و ناکارامدی مولفه های بازی در پازل دشمن و ناامیدی در جامعه است. انعکاس دردها، مشکلات و نقدها و مطالبات با ارائه راهکار و پیشنهاد اجرایی، ناامیدی نیست، امر به معروف و نهی از منکر از مسئولین و نقد سیاست ها و عملکرد ها یک ضرورت جدی و عقلانی و دستور قرآنی و فرمایشات اکید مقام معظم رهبری (مد) است.

وی گفت: مطالبه گری و مبارزه با فساد، نقد و تحلیل عملکرد مدیران موجب افزایش امید به مسولین و مدیران در جامعه می گردد. ناامیدی با مبارزه با فقر و فساد، تبعیض و استکبار خارجی معنا ندارد. با ظرفیت های داخلی و اتخاذ سیاست ها و برنامه های تخصصی و فنی، می توان از بحران ها عبور نمود و برای حل مشکلات بن بستی وجود ندارد.

نوری نژاد اظهار داشت: مدیران و منصوبین، فرصت کوتاهی برای گزارش و دفاع از عملکرد، به مردم شریف خواهند داشت. هرچند در رصد و ارزیابی ها قرار دارند. توجه به معیشت و تسریع در اشتغال جوانان، نخبگان در استان از مطالبات ما است. کوتاهی مدیران و مسولین را بر نمی تابیم و فیلم آخر نمایش بعضی اهرم های فشار بر پرده تصویر ها در حال پایان یافتن است.

دبیر گفتمان انقلاب اسلامی گفت: تغییر در تیم مدیریتی بیش از پیش احساس می شود و مطالبه ای عمومی است. استان به مدیران و مسولین جهادی و مردمی و فساد ستیز نیاز دارد و پیاده شدن مدیرانی که با اهرم فشار در اریکه قدرت تکیه زده اند ضروری است. مشارکت عموم مردم شریف در کنار اقدام انقلابی و فسادستیزی مدیران راهگشای عبور از بحران هاست.

وی بیان کرد: ایجاد اتاق فکر و تدوین برنامه های کوتاه مدت و میان مدت با ورود جوانان و نخبگان در دستگاه‌ها از سوی مدیران، سرعت عبور از بحران ها را افزایش می دهد.

نوری نژاد گفت: نظارت بر بازار مسکن و اجاره‌بها، افزایش کمک های مومنانه در مناطق کم توان، ایجاد کارگاه‌های کوچک زود بازده با حمایت موسسات و بانک ها، مدیریت بحران آب در استان، بازنگری در برنامه های اجرایی و توسعه‌ای، فعال‌سازی پروژه های عمرانی و شهری و… از ضروریات استان در مسیر تحول و پویایی است.