از این میزان صدقه 70 درصد ان از طریق صندوق های صدقات و 30 درصد نیز از طریق روش های الکترونیکی و نوین پرداخت شده اند.

به گزارش سایت باور ما؛ مدیرکل کمیته امداد استان ایلام گفت: مردم نیکوکار این استان در چهارماهه نخست امسال بیش از ۸۵۰ میلیون تومان صدقه پرداخت کردند.

رضا طاهری بیان کرد: از این میزان صدقه ۷۰ درصد ان از طریق صندوق های صدقات و ۳۰ درصد نیز از طریق روش های الکترونیکی و نوین پرداخت شده اند.
وی ادامه داد: هم اکنون بیش از ۵۷ هزار مشترک صدقه در این استان فعال بوده و مردم علاوه بر روشهای مجازی از طریق این صندوق ها صدقات خود را پرداخت می کنند.

مدیرکل کمیته امداد استان ایلام به مصارف و هزینه کرد صدقات استان اشاره کرد و گفت: صدقات جمع آوری شده در زمینه های ارائه خدمات درمانی به نیازمندان، پرداخت کمک هزینه های تحصیلی نیازمندان، اجاره و ساخت مسکن، خرید جهیزیه، کمک های موردی و سایر خدمات حمایتی هزینه شده است.

طاهری ضمن تقدیر از مردم نیکوکار استان تصریح کرد: هم استانی های عزیز و نیکوکار می توانند علاوه بر پرداخت صدقه از طریق صندوق های خانگی و معابر، از طریق اپلیکیشن کد کیو آر و نیز شماره گیری کد #۰۸۴*۸۸۷۷* نسبت به پرداخت صدقات،نذورات و دیگر کمکهای خود اقدام کنند.