از دیگر تصمیمات و مصوبات کارگروه را جلوگیری از تعطیلی خودسرانه، کم فروشی، بهداشت نانوایان و پایش سهمیه بندی نانوایان شهری و روستایی و ضرورت رصد و نظارت بر توزیع آرد خام روستایی و عشایری عنوان کرد.

به گزارش سایت باور ما؛ هوشنگ نادری مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان گفت: در این جلسه که حدود ۳ ساعت به طول انجامید بعد از اظهار نظر اعضا و جمع بندی مباحث مطرح شده تصمیماتی در راستای ضرورت نظارت بیشتر بر نانوایان در جهت ارتقا کیفی نان تصویب شد.

نادری افزود: از دیگر تصمیمات و مصوبات کارگروه را جلوگیری از تعطیلی خودسرانه، کم فروشی، بهداشت نانوایان و پایش سهمیه بندی نانوایان شهری و روستایی و ضرورت رصد و نظارت بر توزیع آرد خام روستایی و عشایری عنوان کرد.

مدیر کل غله وخدمات بازرگانی استان اضافه کرد: همچنین در خصوص تجهیز همه واحد‌های خبازی به دستگاه پوز بانکی مقرر گردید باقیمانده واحدهایی که تاکنون کارتخوان تحویل نگرفته اطلاعات انها از اتحادیه ها اخذ و در اختیار بانک عامل قرار داده شود.

هوشنگ نادری گفت: از ۶۸۹ واحد نانوایی فعال در استان تاکنون ۵۱۰ واحد به دستکاه کارت خوان تجهیز و همچنین اطلاعات ۱۰۲ واحد دیگر نیز به بانک جهت تهیه و نصب دستگاه کارت خوان در این نانوایی ها ارسال شده است .