تصادف
آهای مسئولان کجائید!؟ آمار تلفات جاده ای دهلران از آمار مرگ و میر کرونا پیشی گرفته است! ۱۳ اسفند ۱۳۹۹

آهای مسئولان کجائید!؟ آمار تلفات جاده ای دهلران از آمار مرگ و میر کرونا پیشی گرفته است!

بانگ آه، ناله و فغان از خانه های بسیاری به گوش می رسد اما چه شده که مسئولان این ناله های جانسوز مادران، پدران، همسران و فرزندان را نمی شوند یا اگر هم ناله های شان به گوششان می رسد دریغ از همنوایی با درد آنان!

جاده یا سفیر مرگ/جاده های دهلران تا چه زمانی قربانی می گیرند؟ ۱۹ بهمن ۱۳۹۹

جاده یا سفیر مرگ/جاده های دهلران تا چه زمانی قربانی می گیرند؟

اینجا دهلران است شهر ِ قربانگاه گاه و بیگاه جوانانی در جاده های ناایمن! مگر می‌شود دهلرانی باشی و یکی از اعضای خانواده یا بستگان نزدیکت را در این جاده ها از دست نداده باشی؟!

وزارت نفت مسئولیت اجتماعی خود را در شهرستان دهلران انجام دهد ۰۱ دی ۱۳۹۹
پَری‌ِ روز دو پیام از پیام‌های کاربران در رابطه با تصادف چند روز پیشِ محور دهلران _ اندیمشک برای آگاهیِ مردم و اطلاع مسئولان در باور ما درج شد

وزارت نفت مسئولیت اجتماعی خود را در شهرستان دهلران انجام دهد

پَری‌ِ روز دو پیام از پیام‌های کاربران در رابطه با تصادف چند روز پیشِ محور دهلران _ اندیمشک برای آگاهیِ مردم و اطلاع مسئولان در باور ما درج شد با خواندن آن پیام ها جز غصه به حال و روز این مردم نتوانستیم کاری انجام دهیم، چون کاری از دستمان بر نیامد که انجام بدهیم۔ این شهرستان که بر دریایی از زر خوابیده اما محروم از آن، در گوشه ای از ایران خوابیده است۔