زمین
سقف اولی ها ۱۵ دی ۱۳۹۹
حکایت زمین و مسکن در شهر دهلران از آن حکایت هایی است که سِر ناز دارد و سَر دراز!

سقف اولی ها

حکایت زمین و مسکن در شهر دهلران از آن حکایت هایی است که سِر ناز دارد و سَر دراز! حکایتی عریان که برای عده ای لالایی است و برای عده ای بی خوابی! آنچه که در آن نمی توان شک کرد سال های متمادی و طولانی است که این ساخت و سازها ادامه داشته است!! چطور می توان باور کرد دست اندرکاران و متولیان متمول مسکن نتوانسته اند طی این همه سال طرحی روشن برای ساخت های غیرمجاز و زمین های مسئله دار طراحی کنند؟

قانونِ که هیچ، لااَقل بگویید این واگذاریِ ها بر اساسِ چهِ منطقیِ انجام شد⁉️ ۲۳ آذر ۱۳۹۹
سال ۱۳۷۳ در اوج ناآگاهی یا عدم اطلاع مردم، اداره کل منابع طبیعی استان ایلام ۲۴ هکتار از زمین هایِ پلاک ۲۱ دهلران را در قالب ۲۴۲ قطعهِ ۸۰۰، ۹۰۰ و۱۰۰۰ متر مربعی به کارمندان واگذار کرده است!

قانونِ که هیچ، لااَقل بگویید این واگذاریِ ها بر اساسِ چهِ منطقیِ انجام شد⁉️

در هیچ یک از صد و هفتاد و هفت اصلِ قانون اساسیِ جمهوریِ اسلامیِ ایران نیامده که وزارتخانه ها یا اداراتِ کلِ استان ها مجاز هستند زمینِ مسکونیِ در این ابعاد به کارمندان واگذار کنند۔ اکنون پرسش مردم این است، با کدام منطق این واگذاریِ ها انجام شد!؟

وقتیِ حافظِ منابعِ ملی کشور به منافعِ مردم دَست درازیِ می کند از دیگران چه انتظاری می رود! ۲۲ آذر ۱۳۹۹
مدیران سال ۱۳۷۳ اداره کل منابع طبیعی استان ایلام به منابع ملی کشور دَست‌بردیِ زده اند که در ایران نمونه اش پیدا نمی شود!

وقتیِ حافظِ منابعِ ملی کشور به منافعِ مردم دَست درازیِ می کند از دیگران چه انتظاری می رود!

کارمندان ادارات در قبال انجام وظایف از دولت حقوق می گیرند۔ قانون استثناییِ برای کارمندان دولت قائل نشده است و اگر رفاهیاتِ دیگریِ چون واگذاری زمین برای ساخت منزل به آنان در نظر گرفته می شود در حد عرف است نه در متراژهاییِ( ۸۰۰، ۹۰۰ و ۱۰۰۰ مترمربع ) که نه انسانیِ است نه قانونی!

طنز تلخ‼️ حضرت آیت الله رییسی، دستور پیگیری این فساد را صادر کنید ۲۱ آذر ۱۳۹۹
یک بار دیگر با دقت و با زوم کردن برگه های واگذاری، فهمیدیم اشتباه نکردم و آن زمین ها برای گاوداری یا پرواربندی گوسفند واگذار نشده است!

طنز تلخ‼️ حضرت آیت الله رییسی، دستور پیگیری این فساد را صادر کنید

سوء‌استفاده از قدرت و فسادیِ بزرگتر از این وجود دارد که در قالبِ تعاونی مسکن به کارمندان غیربومی یک اداره کل زمین برای ساخت مسکن در متراژهای ۸۰۰، ۹۰۰ و ۱۰۰۰ مترمربع در شهر دهلران واگذار کنند؟

به استنادِ کدام مادهِ یا تبصرهِ قانونی این زمین ها واگذار شده است!؟/از دادستان محترم به عنوان مدعی العموم می خواهیم ورود کند ۱۷ آذر ۱۳۹۹
برای مردم دهلران سوال است آن واگذاری ها به استنادِ کدام مادهِ قانون انجام شد!؟

به استنادِ کدام مادهِ یا تبصرهِ قانونی این زمین ها واگذار شده است!؟/از دادستان محترم به عنوان مدعی العموم می خواهیم ورود کند

در سال هایِ گذشتهِ در شهر دهلران، زمین مسکونیِ روبرویِ دانشگاه آزاد اسلامی توسط مدیرانِ وقت اداره کل منابع طبیعی ایلام به بیش از ۲۰۰ قطعه در متراژهایِ ۱۰۰۰ متری و بالاتر به کارکنان آن اداره واگذار شد!