شرکت بهره برداری نفت و گاز
نمایندگان و مسئولان استان ایلام در بحث شرکت بهره برداری نفت و گاز استان ایلام بر اساس ظرفیت ها و پتانسیل ها جانب انصاف و عدالت را رعایت کنند ۲۶ دی ۱۳۹۹
در استان ایلام شرکت مستقل بهره برداری نفت و گاز تاسیس می شود

نمایندگان و مسئولان استان ایلام در بحث شرکت بهره برداری نفت و گاز استان ایلام بر اساس ظرفیت ها و پتانسیل ها جانب انصاف و عدالت را رعایت کنند

چند روزیست خبرِ انتقال دفتر و شرکت "نفت و گاز غرب" از استان کرمانشاه به ایلام با مژده و مشتلق در فضای مجازی دست به دست شده و بسان خبر زلزله سان برجام، دل و دست دلسوزان حوزه ی رسانه و بویژه اهالی فعال در عرصه ی فضای مجازی را به لرزه در آورده؛ بطوریکه اینبار و با وجود جهت‌گیری‌های متضاد قبلی اصحاب رسانه در حوزه های شمال و جنوب استان ایلام در بیشتر موارد گذشته، شاهد تجمیع اضداد و هم‌صدایی این دو جریان بوده ایم.

بالاخره استان ایلام به حَقش رسید/سَهمِ شهرستان دهلران لحاظ گردد ۲۴ دی ۱۳۹۹
از گذشته هایِ دور، مسئولان، نمایندگان، مردم و اصحاب رسانه بارها به اَنحاء گوناگون بر ایجاد دفتر بهره برداریِ نفت و گاز استان ایلام تاکید دارند۔

بالاخره استان ایلام به حَقش رسید/سَهمِ شهرستان دهلران لحاظ گردد

از گذشته هایِ دور، مسئولان، نمایندگان، مردم و اصحاب رسانه بارها به اَنحاء گوناگون بر ایجاد دفتر بهره برداریِ نفت و گاز استان ایلام تاکید دارند۔ استان ایلام به لحاظِ تولیدِ نفت و گاز شرایط ویژه ای دارد، بدین خاطر امروز با توجه به آن شرایط، به حق خود رسید اگر چه می بایست پیشتر این مطالبه محقق می شد کهِ دلایلیِ متفاوت سَد را تحقق آن شد۔