فرمانداری ویژه
آقای نوذری؛ لطفا با خیل عظیم مردم و نماینده آنان همراه باشید ۰۷ اسفند ۱۳۹۹

آقای نوذری؛ لطفا با خیل عظیم مردم و نماینده آنان همراه باشید

باید دانست دولت دو دستگی را بر نمی تابد و اگر سماجت و اصرار ببیند نگاه به اولویت ها نمی کند و آن تصمیمی را می گیرد که موجب نادیدن گرفتن همه خواسته ها خواهد شد که در آن صورت مغرضان که هدفشان جز به بازی گرفتن مردم برای رسیدن به نیت پلیدشان چیزی دیگری نیست به ناآگاهی ما پوزخند نمی زنند بلکه قهقههِ مستانه سر می دهند چون با یک تیر دو نشان زدند۔

مردم فریب تحلیل های مغرضانه شما را نخواهند خورد/فرمانداری ویژه؛ مطالبه همه مردم شهرستان دهلران است۔ ۰۱ اسفند ۱۳۹۹

مردم فریب تحلیل های مغرضانه شما را نخواهند خورد/فرمانداری ویژه؛ مطالبه همه مردم شهرستان دهلران است۔

این روزها عدهِ قلیلی که تعدادشان به اندازه انگشتان یک دست نیست همه جا و برای همه چیز دنبال سیاه نمایی هستند شروع به تفرقه افکنی بین مردم شهرستان دهلران کرده اند

مطالبه مردم شهرستان دهلران از بخشِ سراب میمه تا روستایِ سپتون، ارتقاء فرمانداری شهرستان دهلران به فرمانداری ویژه است۔ ۲۰ بهمن ۱۳۹۹

مطالبه مردم شهرستان دهلران از بخشِ سراب میمه تا روستایِ سپتون، ارتقاء فرمانداری شهرستان دهلران به فرمانداری ویژه است۔

مردم بخش های سراب میمه، پهله زرین آباد، موسیان، دشت عباس و روستاهای آن بخش ها همه به جد خواهان فرمانداری ویژه دهلران هستند و این را مطالبه اول و آخر خود از مسئولان می دانند که بارها با نامه نگاری، طومار نویسی و دیدار با مقامات استان و کشور برای تحقق آن سعی کرده و امید وارانه نگاه به آینده دارند که قبل از پایان دولت تدبیر و امید نماینده مجلس و استاندار موافقت اصولی آن را از هییت دولت جمهوری اسلامی گرفته تا نوید آن را به مردم بدهند۔

به صورتِ ویژهِ پیگیر فرمانداریِ ویژه شهرستان دهلران باشید/از ظرفیت عادل آذر استفاده کنید ۰۵ بهمن ۱۳۹۹

به صورتِ ویژهِ پیگیر فرمانداریِ ویژه شهرستان دهلران باشید/از ظرفیت عادل آذر استفاده کنید

از میان ۴۳۴ شهرستان، تنها ۳۸ شهرستان فرمانداری ویژه است۔ برای فرمانداری ویژه پنج شاخصِ جمعیت شهرستان باید بیش از ۲۵۰۰۰۰ و جمعیت مرکز شهرستان ۱۲۵۰۰۰ و مسافت بین شهرستان و مرکز استان باید بیش از ۱۲۵ کیلومتر و سابقه فرمانداری بیش از ۵۰ سال و مساحت آن بیش از ۵۰۰۰ هزار کیلومتر در نظر گرفته شده است۔ شهرستان دهلران سه شاخص از پنج شاخص لازم چون سابقه فرمانداری، مساحت شهرستان و مسافت بین مرکز شهرستان تا مرکز استان را دارا می باشد۔

پروسه فرمانداری ویژه دهلران از ابتدا تا کنون/پیگیریِ ها برایِ فرمانداریِ ویژهِ دهلران بهِ کجا رسید؟ ۲۰ دی ۱۳۹۹
طرحِ توجیهیِ تبدیل شهرستان دهلران به فرمانداری ویژه

پروسه فرمانداری ویژه دهلران از ابتدا تا کنون/پیگیریِ ها برایِ فرمانداریِ ویژهِ دهلران بهِ کجا رسید؟

طرحِ توجیهیِ تبدیل شهرستان دهلران به فرمانداری ویژه در دورهِ فرمانداریِ بهزاد علیزاده نماینده فعلی مجلس شورای اسلامی در سال ۹۲ تدوین و به استانداری ایلام و وزارت کشور ارسال شد