واگذاری زمین
آقای نماینده؛ به عنوان وکیل مردم، به واگذاریِ ۲۴ هکتار زمین با متراژهایی که با قانون و منطق مطابقت ندارد، ورود کنید۔ ۱۱ دی ۱۳۹۹
یکی از وظایفِ نمایندگانِ مجلس شورای اسلامی نظارت بر حسن اجرای قانون است۔

آقای نماینده؛ به عنوان وکیل مردم، به واگذاریِ ۲۴ هکتار زمین با متراژهایی که با قانون و منطق مطابقت ندارد، ورود کنید۔

اگر چه واگذاری ۲۴ هکتار زمین در متراژهای ۶۰۰، ۸۰۰، ۹۰۰ و ۱۰۰۰ مترمربعی به کارکنان اداره کل منابع طبیعی استان ایلام در سال ۱۳۷۳ همزمان در چند مرجع نظارتی و بازرسی در حال پیگیری است و امید به نتیجه می رود اما ورود نکردن نماینده مردم در مجلس به آن اجحاف تا امروز جای پرسش دارد!

چرا ۲۴ هکتار از منابع ملی به کمتر از پانصد نفر واگذار شد؟! آیا این تخلف مصداقِ قانونیِ دارد؟ سازمان بازرسی استان ورود کند۔ ۰۷ دی ۱۳۹۹
سال هزار و سیصد و هفتاد و سه، ۲۴ هکتار از زمین های پلاک ۲۱ دهلران آزاد و در زمره منابع ملی کشور قرار می گیرد۔

چرا ۲۴ هکتار از منابع ملی به کمتر از پانصد نفر واگذار شد؟! آیا این تخلف مصداقِ قانونیِ دارد؟ سازمان بازرسی استان ورود کند۔

اداره کل منابع طبیعی استان ایلام با استناد به دستور وزیر وقت جهادکشاورزی آن زمین را به تعاونی مسکن آن اداره کل واگذار می کند۔ در کمال تعجب و تاسف مدیران وقت آن تعاونی در حاتم بخشی تام آن زمین را به ۲۴۲ قطعه با متراژهای ۶۰۰، ۸۰۰، ۹۰۰ و ۱۰۰۰ مترمربعی به غیربومیانی واگذار می کند که دهلران را برهوت و کویر می دانند و بسیاری از آنان در همان سال ها زمین های واگذار شده را به فروش می رسانند۔

مردم از قوه قضاییه انتظار دارند به واگذاریِ زمین پلاک ۲۱ دهلران توسط اداره کل منابع طبیعی استان ایلام ورود کنند۔ ۰۵ دی ۱۳۹۹
اکنون پرسش مردم با توجه به مفاد برگه هایِ واگذاری که شرح آن رفت از مدیران وقت اداره کل منابع طبیعی استان ایلام که انتظار است در محاکم قضایی قوه محترم قضاییه پاسخگو باشند، این است۔

مردم از قوه قضاییه انتظار دارند به واگذاریِ زمین پلاک ۲۱ دهلران توسط اداره کل منابع طبیعی استان ایلام ورود کنند۔

در برگهِ هایِ واگذاریِ غیر متعارفِ زمینِ پلاک ۲۱ دهلران به غیربومیان آمده است بموجب آگهی اجرای ماده ۵۶ شماره ۱۲۶۳۳_۶۴/۱۰/۱۰ ملی بودن آن قطعیت یافته و به استنادِ موافقتِ مقام عالی وقت وزارت جهادکشاورزی به شماره ۱۰/۷۱/۸۵۲۱ و ۷۱/۱۱/۲۵۰ و بر اساس ماده ۳۲ آیین نامه اصلاحی قانونِ احیاء و واگذاری در حکومت جمهوری اسلامی ایران در اختیار اداره کل منابع طبیعی استان قرار گرفته که طی شماره ۲۷۲۸۸_۷۳/۱۱/۲۴ به تعاونی مسکن اداره کل صلح گردیده جهت واگذاری نظر به مصالحِ قرارداده شده است و با رعایت ماده ۷۵۷ قانون مدنی موجب این سند صلح حقوقی می شود۔

ظلم به این وسعت، مگر داریم!؟ ۰۱ دی ۱۳۹۹
در چنین زمانه ای در کشوری مانند ایران ظلمی به به این وسعت به منابع ملی یا منافع مردم‌ روا داشته می شود!

ظلم به این وسعت، مگر داریم!؟

در چنین زمانه ای در کشوری مانند ایران ظلمی به به این وسعت به منابع ملی یا منافع مردم‌ روا داشته می شود! وقتی ظلمی به کسی وارد می شود نهادهای نظارتی با بررسی ابعاد مختلف آن، یا ظلم را تایید می کنند یا رد۔ آیا واگذاری ۲۴ هکتار در قالب ۲۴۲ قطعه زمین در متراژهای ۸۰۰، ۹۰۰ و ۱۰۰۰ مترمربعی به کارمندان اداره کل منابع طبیعی ظلم نیست!؟

طنز تلخ‼️ حضرت آیت الله رییسی، دستور پیگیری این فساد را صادر کنید ۲۱ آذر ۱۳۹۹
یک بار دیگر با دقت و با زوم کردن برگه های واگذاری، فهمیدیم اشتباه نکردم و آن زمین ها برای گاوداری یا پرواربندی گوسفند واگذار نشده است!

طنز تلخ‼️ حضرت آیت الله رییسی، دستور پیگیری این فساد را صادر کنید

سوء‌استفاده از قدرت و فسادیِ بزرگتر از این وجود دارد که در قالبِ تعاونی مسکن به کارمندان غیربومی یک اداره کل زمین برای ساخت مسکن در متراژهای ۸۰۰، ۹۰۰ و ۱۰۰۰ مترمربع در شهر دهلران واگذار کنند؟