واگذار
آیا در استان ایلام مسئولی پیدا می شود به نحوه واگذاریِ زمین کشاورزی در شهرستان دهلران ورود کند؟ ۱۰ دی ۱۳۹۹
نارضایتیِ مردم از نحوهِ واگذاری زمین های کشاورزی در شهرستان دهلران بسیار جدی است

آیا در استان ایلام مسئولی پیدا می شود به نحوه واگذاریِ زمین کشاورزی در شهرستان دهلران ورود کند؟

نارضایتیِ مردم از نحوهِ واگذاری زمین های کشاورزی در شهرستان دهلران بسیار جدی است۔ اگر بگوییم نحوه واگذاری ها از مدت ها پیش برای مردم به پرسشی جدی تبدیل شده است سخنی به گزاف نگفته ایم اما متاسفانه تا امروز مسئولی پیدا نشده است برای این پرسش مردم پاسخی درخور داشته باشد و همچنان دلیلِ آن واگذاریِ ها بر مردم

به استنادِ کدام مادهِ یا تبصرهِ قانونی این زمین ها واگذار شده است!؟/از دادستان محترم به عنوان مدعی العموم می خواهیم ورود کند ۱۷ آذر ۱۳۹۹
برای مردم دهلران سوال است آن واگذاری ها به استنادِ کدام مادهِ قانون انجام شد!؟

به استنادِ کدام مادهِ یا تبصرهِ قانونی این زمین ها واگذار شده است!؟/از دادستان محترم به عنوان مدعی العموم می خواهیم ورود کند

در سال هایِ گذشتهِ در شهر دهلران، زمین مسکونیِ روبرویِ دانشگاه آزاد اسلامی توسط مدیرانِ وقت اداره کل منابع طبیعی ایلام به بیش از ۲۰۰ قطعه در متراژهایِ ۱۰۰۰ متری و بالاتر به کارکنان آن اداره واگذار شد!