واگذار
آیا در استان ایلام مسئولی پیدا می شود به نحوه واگذاریِ زمین کشاورزی در شهرستان دهلران ورود کند؟ 10 دی 1399
نارضایتیِ مردم از نحوهِ واگذاری زمین های کشاورزی در شهرستان دهلران بسیار جدی است

آیا در استان ایلام مسئولی پیدا می شود به نحوه واگذاریِ زمین کشاورزی در شهرستان دهلران ورود کند؟

نارضایتیِ مردم از نحوهِ واگذاری زمین های کشاورزی در شهرستان دهلران بسیار جدی است۔ اگر بگوییم نحوه واگذاری ها از مدت ها پیش برای مردم به پرسشی جدی تبدیل شده است سخنی به گزاف نگفته ایم اما متاسفانه تا امروز مسئولی پیدا نشده است برای این پرسش مردم پاسخی درخور داشته باشد و همچنان دلیلِ آن واگذاریِ ها بر مردم

به استنادِ کدام مادهِ یا تبصرهِ قانونی این زمین ها واگذار شده است!؟/از دادستان محترم به عنوان مدعی العموم می خواهیم ورود کند 17 آذر 1399
برای مردم دهلران سوال است آن واگذاری ها به استنادِ کدام مادهِ قانون انجام شد!؟

به استنادِ کدام مادهِ یا تبصرهِ قانونی این زمین ها واگذار شده است!؟/از دادستان محترم به عنوان مدعی العموم می خواهیم ورود کند

در سال هایِ گذشتهِ در شهر دهلران، زمین مسکونیِ روبرویِ دانشگاه آزاد اسلامی توسط مدیرانِ وقت اداره کل منابع طبیعی ایلام به بیش از ۲۰۰ قطعه در متراژهایِ ۱۰۰۰ متری و بالاتر به کارکنان آن اداره واگذار شد!