وزارت آموزش و پرورش
سخنی با مخالفین طرح رتبه بندی معلمان در مجلس شورای اسلامی ۲۵ تیر ۱۴۰۰

سخنی با مخالفین طرح رتبه بندی معلمان در مجلس شورای اسلامی

سخن تمامی سیاست گذاران و برنامه ریزان را حداقل برای دقایقی گوش دهید که آموزش و پرورش را تنها یا حداقل بهترین راه حل مسائل دشوار جوامع انسانی در عصر فناوری اطلاعات می دانند.

صدای معلمان در هییت دولت باشید/داد معلمان در آمده، آنها را در یابید! ۰۵ اسفند ۱۳۹۹

صدای معلمان در هییت دولت باشید/داد معلمان در آمده، آنها را در یابید!

امروز وقتی می بینند دولت به کادر درمان، بازاریان، دانشجویان و طلاب به روش های مختلف خدماتی هر چند ناچیز ارائه می دهد داد بر می آورند پس جامعه آموزش و پرورش کجای این پازل قرار گرفته است!؟ چرا ما را نمی بینید و مورد اجحاف قرار می گیریم!؟

آیا دوئلِ دوگانهِ وزارت آموزش و پرورش و وزارت بهداشت( ستاد مقابله با کرونا ) به قربانیِ کردن دانش آموزان ختم خواهد شد!؟ ۲۵ دی ۱۳۹۹
امروز خبریِ به نقل از سعید نمکی وزیر بهداشت و درمان رسانه ای شد، در حال حاضر با بازگشایی مدارس مخالف هستیم۔ اما در کمتر از چند ساعت خبریِ به نقل از حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش بیرون آمد که ستاد کرونا تصمیم گرفت آموزش حضوری باشد۔

آیا دوئلِ دوگانهِ وزارت آموزش و پرورش و وزارت بهداشت( ستاد مقابله با کرونا ) به قربانیِ کردن دانش آموزان ختم خواهد شد!؟

امروز خبریِ به نقل از سعید نمکی وزیر بهداشت و درمان رسانه ای شد، در حال حاضر با بازگشایی مدارس مخالف هستیم۔ اما در کمتر از چند ساعت خبریِ به نقل از حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش بیرون آمد که ستاد کرونا تصمیم گرفت آموزش حضوری باشد۔ ظاهر امر اینگونه است هر وزیری ساز خود را کوک کرده است!؟