پهله زرین آباد
مطالبه مردم شهرستان دهلران از بخشِ سراب میمه تا روستایِ سپتون، ارتقاء فرمانداری شهرستان دهلران به فرمانداری ویژه است۔ ۲۰ بهمن ۱۳۹۹

مطالبه مردم شهرستان دهلران از بخشِ سراب میمه تا روستایِ سپتون، ارتقاء فرمانداری شهرستان دهلران به فرمانداری ویژه است۔

مردم بخش های سراب میمه، پهله زرین آباد، موسیان، دشت عباس و روستاهای آن بخش ها همه به جد خواهان فرمانداری ویژه دهلران هستند و این را مطالبه اول و آخر خود از مسئولان می دانند که بارها با نامه نگاری، طومار نویسی و دیدار با مقامات استان و کشور برای تحقق آن سعی کرده و امید وارانه نگاه به آینده دارند که قبل از پایان دولت تدبیر و امید نماینده مجلس و استاندار موافقت اصولی آن را از هییت دولت جمهوری اسلامی گرفته تا نوید آن را به مردم بدهند۔

نوید توسعه شهرستان ها و بخش های محروم استان ایلام با ورود بنیاد مستضعفان ۱۸ بهمن ۱۳۹۹

نوید توسعه شهرستان ها و بخش های محروم استان ایلام با ورود بنیاد مستضعفان

آن چه حق و حقیقت است باید نوشت و گفت حتی اگر توسط قلیلی از افراد که چشم بر حقیقت می بندند و انصاف و عدالت را ذبح می کنند و آن را برای خود افتخاری می دانند، مورد شماتت و حمله قرار گیریم۔